Đơn hàng xkld singapore ngày 02-8-2017 lương 20-33,6tr

Đơn hàng xkld singapore ngày 02-8-2017 lương 20-33,6tr

Đơn hàng xkld singapore ngày 02-8-2017 lương 20-33,6tr

A330 
loại thẻ sp
Vị trí làm việc :nữ nvvp
Lương1800
Thời gian làm việc 12h/ngày,tháng nghỉ 4 ngày
Ngôn ngữ :Anh luu loát
Yêu cầu :lđ có kn tại sing

j263
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc:NAM TAP VU 
LUONG: 750, THUONG VA TANG LUONG XEM XET NEU LAM TOT
HO TRO : 150 o
ngay 8H -5H30
Số ngày nghỉ :4, LAM DU 1 NAM CO 7 NGAY PHEP NAM 14 NGAY PHEP OM
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty :XUONG IN
YÊU CẦU: KO YEU CAU KI THUAT GI, NHAP CANH HOC THAO TAC MAY IN VA CAC CONG VIEC TAP VU

A329
Loại thẻ sp
Vị trí làm việc : nam thợ mộc 
Lương :1200
Trợ cấp :bao ở
Thời gian làm việc :8h/ngày,nghỉ 4 ngày /tháng
Tăng ca:tính 1,5ot
Ngôn ngữ :tiếng trung
Yêu cầu có kn mộc liên quan,có thể độc lập làm việc,biết nhìn bản vẽ,chịu được vất vả,ko tính toán,có trách nhiệm trong cv…

A314 
LOẠI THẺ SP
VỊ TRÍ LÀM VIỆC NAM THỢ MỘC NỘI THẤT 
LƯƠNG 1500
HỖ TRỢ BAO Ở
THỜI GIAN LÀM VIỆC 10H/NGÀY(TRONG ĐÓ 2H TÍNH TĂNG CA)
SỐ NGÀY NGHỈ 4
TĂNG CA 1,5OT
NGÔN NGỮ TRUNG
YÊU CẦU LĐ CÓ KN MỘC NỘI THẤT ,TAY NGHỀ TỐT

A312 
làm việc :sp
Vị trí làm việc: nam pha cafe 35 tuổi
Lương :1300.
Hỗ trợ :bao ở ,ăn đồ trong tiệm
Thời gian làm việc :12h
Ngày nghỉ :2
Tăng ca :theo yêu cầu của chủ 
Ngôn ngữ : trung
Yêu cầu:có kn pha café tại sing

A313 
loại thẻ sp 
Vị trí làm việc nam ldpt xưởng sơn 25-35 tuổi
Lương 850,bao ở
Thời gian làm việc : thứ 2-thứ 6 8h30-5h45
Số ngày nghỉ:8 ( nghỉ thứ 7,cn)
Tăng ca 1,5ot,bình quân tháng tăng ca 50h,lương tham khảo 1200
Ngôn ngữ trung
Yêu cầu tiếng tốt,đã từng qua đài loan,thái độ tốt,chịu được vất vả

A310 
Loại thẻ sp
Vị trí làm việc : nam thợ mộc 
Lương :1100-1200
Trợ cấp :bao ở
Thời gian làm việc :9h sáng-6h chiều,nghỉ 4 ngày /tháng
Tăng ca: ngày thường 7sgd/h,chủ nhật 9sgd/h
Ngôn ngữ :tiếng trung hoặc anh
Yêu cầu có 5 năm kn mộc nội thất ,biết đọc bảng vẽ,biết làm giường,tủ,…

A319 
loại thẻ sp
Vị trí làm việc : nam sửa chưa ô tô kiêm lđpt
Lương 1600,6 tháng sau làm tốt tăng 50 sgd
Hỗ trợ :bao ở,50 ăn
Thời gian làm việc 8h sáng-6h chiều
Số ngày nghỉ 4
Công việc :chủ yếu phụ trách bảo trì xe,sửa chữa động cơ xe,khung ngầm xe và các cv phổ thông khác …,
Yêu cầu lđ có kn sửa xe,chăm chỉ chịu khó,làm theo sắp xếp của chủ

A317 
loại thẻ sp
Vị trí làm việc nam sửa chữa lắp đặt điều hòa
Lương 1200
Hỗ trợ bao ở
Thời gian làm việc 9h30-7h30
Số ngày nghỉ 4
Ngôn ngữ trung

A315 
LOẠI THẺ SP
VỊ TRÍ LÀM VIỆC NỮ PHỤC VỤ NHÀ HÀNG DƯỚI 30 TUỔI 
LƯƠNG 1200
HỖ TRỢ ĂN TRONG GIỜ LÀM
THỜI GIAN LÀM VIỆC 12H/NGÀY
SỐ NGÀY NGHỈ 2
TĂNG CA THEO YÊU CẦU CỦA CHỦ,NẾU VƯỢT QUÁ 12H/NGÀY CHỦ SẼ TRẢ LAO ĐỘNG TIỀN MẶT
NGÔN NGỮ TRUNG 
YÊU CẦU LAO ĐỘNG NGOẠI HÌNH ƯA NHÌN ,CÓ KN BÁN HÀNG

A327
Loại thẻ sp
Loại hình cv :nam nữ phụ bếp ,dưới 305 tuổi
Lương 800
Hỗ trợ :ba0 ăn,ở
Thời gian làm việc :12h/ngày
Số ngày nghỉ 2
Ngôn ngữ tiếng trung
Yêu cầu

A326
Loại thẻ làm việc:Sp
Vị trí làm việc:nữ bán quần áo dưới 35 tuổi 
Lương 1500sgd+hoa hồng
Hỗ trợ : 0
Giờ làm: 10h30-9h30
Nghỉ: 2 ngày/tháng
Tăng ca: theo yêu cầu
Ngôn ngữ: anh
Yêu cầu: : có kn bán quần áo,giao tiếp tiếng anh cơ bản,ko hiểu có thể học

A325
Loại thẻ làm việc:Sp
Vị trí làm việc:nam tạp vụ xưởng thực phẩm 
Lương 1200sgd
Hỗ trợ : 200sgd tiền ở
Giờ làm: 1h sáng – 10h sáng (ca đêm)
Nghỉ: 4 ngày/tháng
Tăng ca: theo yêu cầu
Ngôn ngữ: trung
Loại hình công ty: xưởng thực phẩm
Yêu cầu: Cao 1m75 trở lên, bốc dỡ hàng, thái cắt thịt, thực phẩm, chịu được lạnh, chăm chỉ, nghe theo sự sắp xếp chủ

A321
Loại thẻ sp
Vị trí làm việc : nam thợ mộc khoảng 30 tuổi
Lương :1200-1400(tùy kn)
Trợ cấp :bao ở
Thời gian làm việc :8h/ngày,nghỉ 4 ngày /tháng
Tăng ca:tính 1,5ot
Ngôn ngữ :tiếng trung
Yêu cầu có kn mộc liên quan,có thể độc lập làm việc,biết nhìn bản vẽ,chịu được vất vả,ko tính toán,có trách nhiệm trong cv…

j265 
nữ phục vụ khoảng 28t
làm 3h chiều đến 3h sáng tháng nghỉ 2 ngày, 
lương 1100
hỗ trợ 200+ bao an, 
ưu tiên biết đọc, phụ trách thu ngân don dẹp …

j264
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc: NAM THO MOC DUOI 35
LUONG: 1300, THU VIEC 3 THANG
HO TRO : 250 O
ngay 8 TIENG
Số ngày nghỉ :4,
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty :XUONG MOC, CUNG CAP DO MOC GIA DUNG CHO VAN PHONG, CHUNG CU
YÊU CẦU: BIET DOC BAN VE, LAM VA LAP DAT TU, THAI DO TOT, NHANH NHEN LINH HOAT, KHONG LUOI BIENG, KHONG HUT THUOC UONG RUOU, CUNG CAP ANH HOAC CLIP LAM MOC, PV SKYPE

j263
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc:NAM TAP VU 
L UONG: 750, THUONG VA TANG LUONG XEM XET NEU LAM TOT
HO TRO : 150 o
ngay 8H -5H30
Số ngày nghỉ :4, LAM DU 1 NAM CO 7 NGAY PHEP NAM 14 NGAY PHEP OM
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty :XUONG IN
YÊU CẦU: KO YEU CAU KI THUAT GI, NHAP CANH HOC THAO TAC MAY IN VA CAC CONG VIEC TAP VU

j262
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc:NAM NU PHU BEP KIEM TAP VU DUOI 30
L UONG: 800
HO TRO : 200 o BAO AN
ngay 12
Số ngày nghỉ :2
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty :NHA HANG
YÊU CẦU: CO KN PHUC VU, CHU YEU PHU BEP, RUA RAU, THAI RAU, CHUYEN THUC AN, DON DEP, NGHE NOI CHU, KHONG TINH TOAN, CO TRACH NHIEM

j261
Loại thẻ làm việc:SP
Vị trí làm việc:NAM TAP VU xuong thuc pham
L UONG: 1200
HO TRO : 200 o
ngay 1H SANG – 10H SANG
Số ngày nghỉ :4 + PHEP OM PHEP NAM
làm thêm: THEO YEU CAU CUA CHU,1.5
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty :XUONG THUC PHAM
YÊU CẦU: CAO 1`M75, BOC DO HANG LEN XUONG, THAI THIT, CAT THIT, MOI TRUONG PHONG LANH, CHIU DC VAT VA, NGHE LOI

J259
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: DAU BEP
LUONG: 1300
hỗ trợ: BAO AN
Thời gian làm việc: 12 TIENG, 
ngay nghỉ: 2
làm thêm:theo yeu cuacua chu, 1,5OT
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty: NHA HANG
YÊU CẦU: CHAM CHI CHIU KHO, KO TINH TOAN, TIENG TRUNG LUU LOAT, BIET LAM MON TRUNG, CO KN TRONG BEP

J257
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc:NU LE TAN KIEM THU NGAN
LUONG: 1600
hỗ trợ: 0
Thời gian làm việc: 12 TIENG, 6H TOI – 6H SANG
ngay nghỉ: 2
làm thêm:theo yeu cuacua chu, 1,5OT
Ngôn ngữ: ANH
Loại hình công ty: TIEM MASSAGE
YÊU CẦU:

J257
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc:NU LE TAN KIEM THU NGAN
LUONG: 1600
hỗ trợ: 0
Thời gian làm việc: 12 TIENG, 6H TOI – 6H SANG
ngay nghỉ: 2
làm thêm:theo yeu cuacua chu, 1,5OT
Ngôn ngữ: ANH
Loại hình công ty: TIEM MASSAGE
YÊU CẦU:

J253
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: 3 NU PHUC VU KIEM PHU PHA CA PHE DUOI 28T
LUONG: 1100, SAU 3 THANG LAM TOT CO TANG LUONG 100
hỗ trợ: BAO O + 100 AN 
Thời gian làm việc: 12 TIENG
ngay nghỉ: 2
làm thêm:theo yeu cuacua chu,1,5 OT
Ngôn ngữ: TRUNG BIET DOC
Loại hình công ty: CHUOI NHA HANG AN UONG
YÊU CẦU:PHU TRACH THU TIEN, HOC PHA CA PHE, BAN NUOC, LAM VIEC VAT LINH TINH

J251
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU RUA BAT DUOI 40T
LUONG: 1500
hỗ trợ:0 
Thời gian làm việc: 11-2H, 5H-11H, CO NGHI 1 TIENG AN
ngay nghỉ:2
làm thêm:theo yeu cuacua chu,1,5 OT
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty: NHA HANG CUA
YÊU CẦU:CHU YEU RUA BAT, LD THAI DO TOT, CHAM CHI THAT THA, NGHE LOI SU SAP XEP CUA CHU

J247
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU PHUC VU duoi 30
LUONG: 1200 + hoa hong neu ban dc hang
hỗ trợ: bao an gio lam
Thời gian làm việc: 12
ngay nghỉ:2
làm thêm:theo yeu cuacua chu,1,5 OT
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty: nha hang
YÊU CẦU:CO KINH NGHIEM PHUC VU, co kinh nghiem ban hang, ngay lam qua 12h chu se tra tien mat luon, lam tot se duoc tang luong thang chuc

J246
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc: NU PHUC VU
LUONG: 1000
hỗ trợ: 200 O, bao an
Thời gian làm việc: T11H-10H
ngay nghỉ:4, 
làm thêm:theo yeu cuacua chu,1,5 OT
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty: NHA HANG DO TAY
YÊU CẦU:CO KINH NGHIEM PHUC VU, CHIU KHO HOC HOI, CHIU DUOC VAT VA, NGHE LOI CHU

J244
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc:NAM THO HAN TIG 
LUONG: 1200 
hỗ trợ: 200 O + 100 CHUYEN CAN
Thời gian làm việc: T2-T6:9H-9H, T7: 9-5H
ngay nghỉ:6
làm thêm:theo yeu cuacua chu,,CHU NHAT 10 DO/TIENG
Ngôn ngữ: TRUNG
Loại hình công ty: HAN
YÊU CẦU: CO KINH NGHIEM

J243
Loại thẻ làm việc: SP
Vị trí làm việc:NU NHAN VIEN VAN PHONG
LUONG: 2000 – 2100 
hỗ trợ: 0
Thời gian làm việc: 9-6H, T7: 9-1H
ngay nghỉ:6
làm thêm:theo yeu cuacua chu,1,5,
Ngôn ngữ: ANH LUU LOAT
Loại hình công ty: CONG TY AN DO
YÊU CẦU: CO KINH NGHIEM KE TOAN VA VAN PHONG, UU TIEN NGUOI TAI SING

J238
Loại thẻ làm việc: EP 
Vị trí làm việc: nu phuc vu
LUONG: 1300 -1400, lam tot cho thuong
hỗ trợ: bao an 200 o, 
Thời gian làm việ: 11h-12h, giua nghi 1 tieng, thinh thoang dc ve som neu het viec
ngay nghỉ: 2
làm thêm:theo yeu cuacua chu,1,5
Ngôn ngữ: anh tot, trung don gian
Loại hình công ty: nha hang
YÊU CẦU: co bang dh that

Công ty xuất khẩu lao động Singapore uy tín tại Hà Nội

Đia chỉ Mỹ Đình Cầu Giấy Hà Nội

CAM KẾT PHÍ RẺ VÀ XUẤT CẢNH SỚM (7-10 ngày)  NHẤT THỊ TRƯỜNG

Gọi điện tư vấn đơn hàng bấm vào nút gọi để gặp cán bộ tư vấn Anh Hùng 0914.367.315

icon-call-now-1

Xem thêm thông tin :     

Đơn hàng đi xuất khẩu lao động singapore mới nhất

Thủ tục, hồ sơ, chi phí đi xuất khẩu lao động tại Singapore

About nguyen linh

Check Also

don hang xkld singapore ngay 15-05

Đơn hàng xkld Singapore giữa tháng 5 năm 2018 lương 20-41,6tr

Đơn hàng xkld Singapore giữa tháng 5 năm 2018 lương 20-41,6tr j989 SP Vị trí:nam ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *